Malatya 1 Şubesi
KADINLAR KOMİSYONU
NURGÜL YAKIN
Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı

GSM: 0507 524 90 93

Evli ve üç çocuk annesidir.
Eğitim hayatı boyunca türlü zorluklarla karşılaşmış, "Engeller aşılmak içindir." prensibi ile hareket etmiş, pes etmemiştir. Öğretmenlikte 30. yılını çalışmaktadır. Öğretmenliği; "Bitmeyen öğrenme ve öğretme süreci olarak tanımlamaktadır."
Kişisel gelişim, beden dili, liderlik, yazı ve resim üzerinden karakter analizi üzerine çalışmalar yapmaktadır.Yayınlanmış üç romanı ve yayınlanmaya hazır farklı türlerde (deneme, hikaye, şiir, hatıra, araştırma) kitap çalışmaları vardır.
Sendikacılığı hayatındaki öncelikler arasında ilk üçe koymakta ve böyle olması gerektiğini düşünmektedir.
"Eylem olmadı mı vizyon bir rüyadır. Vizyon olmadan eylem vakit geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon ise dünyayı değiştirmektir."  düsturu ile yaşamayı tercih etmektedir.
Farklılıkların zenginlik olduğunu düşünmekte ve bu zenginliklerin içinde yaşamayı arzu etmektedir.


GÖKŞİN ULUTAŞ
Şube Kadınlar Komisyonu Başkan vekili

,


GÜLCAN YALÇIN DURMUŞ
Şube Kadınlar Komisyonu Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

,


YASEMİN KATI
Şube Kadınlar Komisyonu Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

,


NİLÜFER AKTAŞ
Şube Kadınlar Komisyonu Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

,


ŞEYDA YERLİKAYA
Şube Kadınlar Komisyonu Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı

,


SEVGİ ÖZTORUN
Şube Kadınlar Komisyonu Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı

,