Malatya 1 Şubesi

BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAYACAK TEKLİF, ENFLASYONUN EZEMEYECEĞİ MAAŞ İSTİYORUZ.

BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILAYACAK TEKLİF, ENFLASYONUN EZEMEYECEĞİ MAAŞ İSTİYORUZ
Kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunlarımız, enflasyon karışışında erimiş maaşlarımızın en 
etkili çözüm yeri olarak toplu sözleşme masasını görüyoruz. Bu nedenle 4 milyona yakın kamu görevlisi 
ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme masasındadır. Kamu İşvereninin dün 
açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan uzak bir görüntü sergiliyor.
2022 yılı için yüzde 5+6, 2023 yılı için yüzde 6+6 maaş zammı teklifi memuru yine enflasyona ezdirecek 
bir tekliftir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 98,5 kg “kıyma” alabilen kamu 
görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 65,2 kg “kıyma” alabilmektedir. 2020 yılının Ocak 
ayında maaş ve ücretinin tamamıyla 1.917 adet “simit” alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı 
maaş ve ücretiyle 1695 adet “simit” alabilmektedir. 2020 yılının Ocak ayında maaş ve ücretinin 
tamamıyla 21 adet 18 litrelik “sıvı yağ” alabilen kamu görevlisi, 2021 yılı Ağustos ayı maaş ve ücretiyle 
14 adet 18 litrelik “sıvı yağ” alabilmektedir. 5. Toplu Sözleşmeden bugüne kadar geçen 19 ayda kıyma 
yüzde 92, pirinç yüzde 50, makarna yüzde 37 arttı.
Kamu görevlilerinin maaşları enflasyon karşısında erimektedir. 5. Dönem Kamu İşvereni tarafından 
teklif edilen ve Hakem tarafından verilen maaş zammı iki yıl için 4+4 ve 3+3; 19. ayda gerçekleşen 
enflasyonun ise yüzde 26 olması Kamu İşvereninin dikkate alması gereken en açık tablodur. Artık bu 
yanlış hesaptan dönülmelidir.
Öyle görünüyor ki; bu teklif hazırlanırken çarşı pazardaki fiyatlar, yüksek enflasyon, kurdaki yükseliş, 
temel ihtiyaç harcamalarındaki artış, alım gücündeki düşüş gözetilmemiştir. Kamu İşvereninin sunduğu 
teklif bu gerçekleri dikkate almayan, yetersiz, eksik ve beklentilerimizin altında bir tekliftir. Biz diyoruz 
ki; memura zammı enflasyon değil kamu işvereni vermelidir.
Kamu İşvereninin 3600, refah payı, sözleşmeli personel ile ilgili takvimlendirilmemiş, oranı, kapsamı 
belirlenmemiş soyut teklifini; oran, kapsam, takvim gibi hususları netleştirerek somutlaştırmasını, tüm 
kamu görevlilerini mutlu edecek, beklentileri karşılayacak bir teklif sunmasını istiyoruz. 3600 Ek 
Gösterge konusunda kapsamı genişletilmiş, bütün kamu görevlilerini mutlu edecek, net takvime 
bağlanmış bir teklif sunulmalıdır.
Aynı şekilde sözleşmeli personel konusunda da teklif somutlaştırılmalıdır. Sözleşmeli personelin
sorunlarını kökten çözecek kadro eksenli bir çalışma yarım milyonu aşan sözleşmeli personelin temel 
beklentisidir. Memurun enflasyonla eriyen maaşının telafisi ancak seyyanen zamla, memurun 
enflasyona ezdirilmemesi hedefi de enflasyon farkı vermekle değil ancak refah payıyla mümkündür.
Kamu İşvereninden; yardımcı hizmetlerin genel idari hizmetlere geçirilmesi, vergi dilimi, toplu sözleşme 
ikramiyesinin artırılması, görevde yükselme ve unvan değişikliği, bayram ikramiyesi, özel hizmet 
tazminatı, toplu sözleşme ikramiyesinin artırılması ve benzeri genele ilişkin tekliflerimize de hizmet 
kollarına ilişkin tekliflerimize de karşılık gelecek şekilde titizlikle hazırlanmış teklifleri bekliyoruz. Toplu 
sözleşme bir oldubittiyle değil zaman baskısı olmadan pazarlıkla neticelenmelidir. Bunun için de yeni 
ve kapsamlı bir teklifin hazırlanarak; 5. Dönem Toplu Sözleşmenin zararlarını tazmin edecek, 
kayıplarımızı giderecek, memuru enflasyona ezdirmeyecek, emeğimize yaraşır yeni bir teklifin pazarlığa 
imkân tanıyacak şekilde Pazartesi gününe kadar sunulmasını istiyoruz.
Memur-Sen Malatya Şubesi olarak, haklarımızı kazanmak, taleplerimizi kabul ettirmek için her türlü eylem, 
etkinlik ve program için hazır olduğumuzu ilan ediyoruz.

Yangın ve sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tandır rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yaşadığımız doğal afetlerin yaralarını sarmak için üzerimize düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Milletimizin başı sağolsun.

Hüseyin SÖYLEMEZ 
Malatya Memur-Sen İl Temsilcisi