KADINLAR KOMİSYONU
NURGÜL YAKIN
Şube Kadınlar Komisyonu Başkanı

,

GÖKŞİN ULUTAŞ
Şube Kadınlar Komisyonu Başkan vekili

,

GÜLCAN YALÇIN DURMUŞ
Şube Kadınlar Komisyonu Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı

,

YASEMİN KATI
Şube Kadınlar Komisyonu Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

,

NİLÜFER AKTAŞ
Şube Kadınlar Komisyonu Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı

,

ŞEYDA YERLİKAYA
Şube Kadınlar Komisyonu Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı

,

SEVGİ ÖZTORUN
Şube Kadınlar Komisyonu Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı

,

Top